ABEC-luokitusjärjestelmää käytetään luokittelemaan laakereiden kestävyyttä ja tarkkuutta ja sen kehitti amerikkalaisen Anti-Friction Bearing Manufacturers Association:in (AFBMA) standardointikomitea Annular Bearing Engineer Committee (ABEC). Järjestelmän mukaan laakerit luokitellaan viiteen luokkaan parittomilla luvuilla numerosta 1 numeroon 9:
ABEC 1
ABEC 3
ABEC 5
ABEC 7
ABEC 9
Mitä suurempi luokan numero on, sitä tarkempi ja kalliimpi on laakeri. ABEC-luokitus ei kuitenkaan itsessään määrittele, kuinka nopeasti laakeri voi pyöriä, mutta se kertoo, kuinka kitkattomasti laakeri pääsee pyörimään. Mitä suurempi numero on, niin sitä herkemmin ja pidempään laakerit siis pyörivät.