ABEC-luokitusjärjestelmää käytetään luokittelemaan laakereiden kestävyyttä ja tarkkuutta ja sen kehitti amerikkalaisen Anti-Friction Bearing Manufacturers Association:in (AFBMA) standardointikomitea Annular Bearing Engineer Committee (ABEC). Järjestelmän mukaan laakerit luokitellaan viiteen luokkaan parittomilla luvuilla numerosta 1 numeroon 9:
ABEC 1
ABEC 3
ABEC 5
ABEC 7
ABEC 9
Mitä suurempi luokan numero on, sitä tarkempi ja kalliimpi on laakeri. ABEC-luokitus ei kuitenkaan itsessään määrittele, kuinka nopeasti laakeri voi pyöriä, mutta se kertoo, kuinka kitkattomasti laakeri pääsee pyörimään. Mitä suurempi numero on, niin sitä herkemmin ja pidempään laakerit siis pyörivät.

ABEC laakeriluokitukset info

ABEC laakeriluokitukset info